OrganisatieOns ActiviteitenCommunicatieAgendaFavoriete LinksContactFotosWebmail Ibno Khaldoun

Stichting Ibnokhaldoun

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is bedoeld om de bezoekers te helpen hun hulpvraag juist te adresseren.  Er zijn veel regels waarnaar men zich moet gedragen en het kennisniveau van wet- en regelgeving is vaak bperkt. Het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal ligt hier niet zelden aan ten grondslag. Omdat men vaak niet goed op de hoogte is van wet- en regelgeving en rechten en plichten, onstaan problemen bij en met instanties en loopt men voorzieningen mis.

Door de dienstverlenende rol die de stichting hierbij speelt zullen de deelnemers beter op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en zullen zij zich hier beter, uit zichzelf aan houden. Dit voorkomt problemen. Zij zullen dus eerder doen wat van hen verwacht wordt, of zullen eerder gebruik maken van flankerende voorzieningen.
Er is in het netwerk van de stichting voldoende kennis van de sociale kaart om de mensen adequaat door te verwijzen naar de juiste instantie. De hulp is er op gericht om de klant op de eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Als het nodig is verwijzen wij door of nemen wij contact op met de betreffende organisatie.
OrganisatieOns ActiviteitenCommunicatieAgendaFavoriete LinksContactFotosWebmail Ibno Khaldoun