OrganisatieOns ActiviteitenCommunicatieAgendaFavoriete LinksContactFotosWebmail Ibno Khaldoun

Stichting Ibnokhaldoun

Dialoogbijeenkomsten

Op basis van de actualiteit gaat de stichting voorlichting geven aan scholen, overheden, opiniemakers en andere geïnteresseerden. We willen de voorlichting geven door met mensen in gesprek te zijn en het debat aan te gaan. Met dialoog en voorlichting zal de stichting een brug bouwen tussen de mensen uit haar doelgroep en de andere inwoners van stad en omstreken. De stichting ervaart onbegrip tussen bevolkingsgroepen. Door met elkaar in debat te gaan leren we elkaar kennen en kweken we wederzijds begrip voor elkaars cultuur, elkaars gebruiken en elkaars religies.
OrganisatieOns ActiviteitenCommunicatieAgendaFavoriete LinksContactFotosWebmail Ibno Khaldoun