OrganisatieOns ActiviteitenCommunicatieAgendaFavoriete LinksContactFotosWebmail Ibno Khaldoun

Stichting Ibnokhaldoun

Organisatie

Over Ibno Khaldoun

Ibno Khaldoun is een Amsterdamse stichting die zich al sinds de oprichting in 1992 ten doel stelt de belangen van de Marokkaanse Nederlanders in Amsterdam Oost te behartigen. De stichting vindt het belangrijk om dat op een laasgdrempelige manier te doen. Zodat iedereen zich welkom voelt bij de stiching en iedereen met zijn of haar hulpvraag bij de stichting terecht kan. Ibno Khaldoun bereikt op dit moment jaarlijks minimaal 900 mensen die allen in meer of mindere mate geholpen zijn door het aanbod van Ibno Khaldoun.

 
Visie en mensbeeld
Ibno Khaldoun vindt het belangrijk dat de activiteiten die zij ontwikkelt en organiseert bijdragen aan de versterking van zelfredzaamheid, de emancipatie en de eigen kracht van de deelnemers. Het leven van de mens is het meest waardevol als de mens zelfstandig kan participeren in de wereld om hem heen. Afhankelijkheid en isolement belemmeren de individuele groei en ontwikkeling. De atciviteiten van Ibno Khaldoun zijn er dus niet alleen om de deelnemers te helpen maar vooral om hen op eigen benen te leren staan.
 
Moderne diversiteit
Inbo Khaldoun is een stichting die met haar voeten in de amsterdamse klei staat. De stichting is daarom goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de stad. De demografische en cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in Amsterdam wat betreft de diversiteit van de stad en haar inwonders, en de steeds toegenomen noodzaak om niet alleen als buren de stad te delen maar om werkelijk sámen te leven in Amsterdam met al die andere amsterdammers met hun eigen achtergrond. Ibno Khaldoun wil zich daarom niet langer met name richten op Amsterdammers van Marokkaanse afkomst. Ibno Khaldoun wil er voor alle Amsterdammers zijn en er toe bijdragen dat de Amsterdammer kennis maken met elkaar. Onbekend maakt immers onbekend.
 
Onze mensen
  • ·         Het bestuur is het hoogste orgaan binnen de stichting. De taken bestaan uit
  • ·         bepalen van het algemene beleid en activiteiten van de stichting;
  • ·         toezicht op het beheer van de organisatie;
  • ·         vaststelling van het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening.
  • ·         Het begeleiden van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires  
 
De stichting wordt mogelijk gemaakt door 4 mensen die full-time (gesubsidieerd) in dienst zijn van de stichting en een vaste kern een betrokken mensen die zich belangeloos ten diest stellen van de stichting.  Onze stichting hecht heel veel waarde aan onze vrijwilligers. We hebben ongeveer 40 vrijwilligers die zich het hele jaar door inzetten voor verschillende taken vullen. Bijvoorbeeld administratie, gastvrouw of gastheer zijn, vertegenwoordigers bij diverse externe bijeenkomsten bv in de adviesraad van Stadsdeel Oost, activiteiten en taalbegeleiding geven. Wij beiden een vrijwilligersvergoeding voor de aantal dagdelen dat de vrijwilliger actief meedoet. De stichting beschikt over een collectieve vrijwilligers-verzekering.     
 
 
Geïnteresseerden die onze stichting op vrijwillige basis willen ondersteunen kunnen een email sturen naar Ibno Khaldoun.  
 
Ook biedt de stichting momenteel aan twee stagieres de mogelijkheid om werkervaring op te doen die hen helpt hun opleiding succesvol te volbrengen. Ook zij zetten zich in vanuit de doelstellingen van de stichting.
 
 
Het primaire doel van Ibno Khaldoun
Het primaire doel van Ibno Khaldoun en haar activiteiten is om de deelnemers aan de activiteiten aan te zetten tot maatschappelijke participatie, emancipatie en zelfredzaamheid. Een optimale activiteit is daarbij een activiteit die is ontwikkeld door de deelnemers, voor de deelnemers. Wij vinden dat daarbij onderscheid in leeftijd, geslacht of afkomst ongepast is. Door ons in te zetten voor duurzame positieverbetering en door mensen aan te spreken op hun eigen kracht, voorkomen wij dat mensen, jong en oud, geïsoleerd raken in hun eigen omgeving en ten slotte de maatschappij de rug toe keren.
 
Mensen verbinden
Naast het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemers van de activiteiten, of misschien wel in het verlengde daarvan, wil Ibno Khaldoun een verbindende rol spelen in de Amsterdamse samenleving (en daar buiten). Sociale samenhang is noodzakelijk om eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen in de samenleving te voorkomen.
Veel van de activiteiten zijn er daarom op gericht om inzicht te krijgen in de wereld om de deelnemers heen en begrip te kweken voor elkaars normen, waarden en gebruiken.
OrganisatieOns ActiviteitenCommunicatieAgendaFavoriete LinksContactFotosWebmail Ibno Khaldoun